Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΩΡΑ για ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ !!!

Η ΝΕ.Σ.Π.Α.Α. αγωνίζεται για την επικράτηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
H πρωτοβουλία μας πιστεύει πως έφτασε η ώρα για την θέσπιση ενός αξιοκρατικού, διάφανου, αντικειμενικού και αξιόπιστου συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
΄Η αναξιοκρατία και η αδιαφάνεια ήρθε η ώρα να αποτελέσουν παρελθόν μαζί με τους μηχανισμούς που τις ανέθρεψαν. Οι εκθέσεις "αξιολογήσεων"  αποτελούν  σε μεγάλο βαθμό προϊόντα υποκειμενικότητας αλλά και αντικείμενο αρνητικής κριτικής για μεγάλο τμήμα συναδέλφων μας.
Η ΝΕ.Σ.Π.Α.Α. προτείνει άμεσα να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια όπως:
α) Προσμέτρηση προϋπηρεσίας με διαβάθμιση των υπηρεσιών ανάλογα με την σπουδαιότητα, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν.
β) Τίτλοι επιπλέον σπουδών, με διαβάθμιση πτυχιακών ή μεταπτυχιακών τίτλων.
γ) Ηθικές αμοιβές.
δ) Πειθαρχικές ποινές.
-  Οι υπάρχουσες εκθέσεις αξιολόγησης προτείνεται να αναμορφωθούν και  να συμπεριλαμβάνουν την θέση συγκεκριμένων στόχων του αξιολογούμενου για το επόμενο έτος και το ποσοστό επίτευξης των στόχων του στο προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη κατά συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο δεν θα ξεπερνάει το 30% της συνολικής μοριοδότησης.
-  Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Πρωτοβουλία μας στην επιλογή της ηγεσίας (Αρχηγός, Υπαρχηγοί) της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα επικυρώνεται από διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία στην συνέχεια θα την εποπτεύει διακριτικά και θα την στηρίζει όποτε απαιτείται, ακυρώνοντας τα μέχρι σήμερα δεσμά που επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση.


                                                      ΝΕ.Σ.Π.Α.Α.  Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                      ΩΡΑ για ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΤΕΛΟΣ στην ΑΔΡΑΝΕΙΑ


                                                                                                τα ιδρυτικά μέλη

                                                                                             http://nespaa.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου