Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Η ΝΕΣΠΑΑ στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών


Την 9η Δεκεμβρίου 2016, μέλη της ΝΕΣΠΑΑ που συμμετέχουν στα Δ.Σ. ΠΟΑΞΙΑ και ΕΑΚΜ , ως μέλη και αντιπρόσωποι, επισκέφτηκαν την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και συνομίλησαν με αξιωματικούς και άλλους συναδέλφους των συστεγαζόμενων σε αυτήν Υπηρεσιών.
Θέματα όπως η έλλειψη οχημάτων, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών - ιδίως με χρήση διμοιριών - με αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε πιεστικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, ο σχεδιασμός μέτρων για θέματα επικαιρότητας η διαχείριση όχι μόνο του προσφυγικού, με αποσπάσεις ακόμη και δυνάμεων ΟΠΚΕ σε νησιά, αλλά και επίκαιρων καταστάσεων στα οποία η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιείται ως εξιλαστήριο θύμα- όπως συμβαίνει επί παραδείγματι σε αίθουσες πλειστηριασμών, θυμίζουν ότι όλες οι Διευθύνσεις Αστυνομίας σε όλη την Χώρα αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και το αστυνομικό προσωπικό, οι Διοικητές και οι αξιωματικοί όλων των Υπηρεσιών, μάχονται καθημερινά να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προσπαθώντας να διατηρήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα με τα πενιχρά μέσα που τους δίνονται. 
Και ο συνδικαλισμός θα πρέπει πάντα να είναι δίπλα τους στηρίζοντας και έμπρακτα την καθημερινή τους πάλη.
Αξίζει σίγουρα, να σημειωθεί πως το σύνολο των συναδέλφων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, εκφράστηκε θετικά για την στήριξη στις προσπάθειες τους, τόσο από πλευράς της ηγεσίας της Διεύθυνσης, όσο και από τις προϊστάμενες υπηρεσίες.
Ως ΝΕΣΠΑΑ θα θέλαμε με τη ευκαιρία της επισκέψεώς μας και των συζητήσεων που είχαμε με τις διοικήσεις των Υπηρεσιών να αναφερθούμε στα ακόλουθα: 
- η απόσπαση δυνάμεων ΟΠΚΕ σε νησιά θα πρέπει να γίνεται με φειδώ, στο μέτρο που αυτή δικαιολογείται 
- οι διμοιρίες των Διευθύνσεων και τα Τμήματα θα πρέπει να ενισχυθούν με υλικά, καταλληλότερα μεταφορικά μέσα και προσωπικό
Τέλος θέλουμε να επαναλάβουμε την πρότασή μας προς το προεδρείο της ΕΑΚΜ ούτως ώστε Διοικητικά Συμβούλια να πραγματοποιούνται σε Διευθύνσεις και άλλων νομών πέραν της Θεσσαλονίκης, δίνοντας αξία και βήμα στις φωνές που θέλουν να ακουστούν και εκεί .

ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΝΕ.Σ.Π.Α.Α. - Π.Α.Σ.Α. : OI NOMΟΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4249/14, είναι δυνατό να λειτουργούν Αστυνομικά Φαρμακεία  για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους.
Αν και έχουν περάσει  πάνω από δυόμιση χρόνια από τη ψήφιση  της παραπάνω διάταξης,δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, ο θεσμός του Αστυνομικού Φαρμακείου με αποτέλεσμα να υπάρχει χάσιμο πολύτιμου χρόνου αλλά και συσσωρευμένη αγανάκτηση απ΄ όλους .
Απαιτείται κοινή απόφαση  των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ώστε να καταστεί δυνατή η  λειτουργία του πρώτου αστυνομικού φαρμακείου.
Καλούμε τις ομοσπονδίες μας να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται  για την άμεση λειτουργία των Αστυνομικών Φαρμακείων σε  Αθήνα, Θεσσαλονίκη αρχικά,  γεγονός που θα βοηθήσει  έστω και κατ’ ελάχιστον το μηνιαίο εισόδημά μας.
Αν πράγματι υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον  και πίεση απ όλους τους ενδιαφερόμενους, για να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις και οι φραγμοί (οικονομικοί, γραφειοκρατικοί, ανταγωνιστικοί κλπ) για την υλοποίηση των Φαρμακείων στην ΕΛΑΣ σύντομα αυτά θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών της Αστυνομίας.
Οι νόμοι ψηφίζονται  για να  τηρούνται.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
- Το  Άρθρο 46, σχετικά με την  Σύσταση Αστυνομικού Φαρμακείου, αναφέρει:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α' 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να λειτουργούν στις λέσχες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πρατήριο ειδών - τροφίμων, καθώς και Αστυνομικό Φαρμακείο κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα ζητήματα εξυπηρέτησης από το Αστυνομικό Φαρμακείο του προσωπικού του Π.Σ. (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού), εν ενεργεία και εν συντάξει και των μελών των οικογενειών τους.»
2. Τα Αστυνομικά Φαρμακεία εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας και στελεχώνονται με το αναγκαίο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Ως προϊστάμενος του φαρμακείου τοποθετείται κάτοχος άδειας άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας των πρατηρίων και φαρμακείων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α' 152) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα αστυνομικά φαρμακεία. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από τα Αστυνομικά Φαρμακεία

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ


Είναι γνωστή εδώ και χρόνια, η ευκολία με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στους συναδέλφους μας και τις οικογένειες τους.
Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, συνάδελφοι μας (που υπηρετούν στην Δ.Α.Ε.Θ.) αναγκάζονται για δεύτερο πλέον δεκαπενθήμερο να μεταβούν σε ακριτικά νησιά λόγω του προσφυγικού θέματος.
Αλήθεια, ποιος από αυτούς που αποφασίζουν σκέφτηκε πως υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ που έχουν εργαζόμενες συζύγους και παιδιά μαθητές και μετακινούνται παρά την θέληση τους ;
Άραγε σκέφτηκε κάποιος να απαντήσει στο βασανιστικό ερώτημα: που και πως θα περάσουν αυτοί οι άνθρωποι τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς; 
Εσείς που θα είστε στην ζεστασιά των γραφείων και των σπιτιών σας, ελάτε στην θέση τους, δεν μιλάμε μόνο για ένα 8ωρο, για μια βάρδια, που έτσι και αλλιώς, πολλές νύχτες και πολλές γιορτές λείπει ο Αστυνομικός από το σπίτι του.
Τα οικονομικά κίνητρα είναι μηδαμινά για να βελτιώσουν την κατάσταση.
Για να μην θεωρηθεί πως προβάλλουμε μόνο την διαπίστωση του προβλήματος σε ένα τεράστιο ζήτημα, όπως το προσφυγικό και ότι επιδιώκουμε την αποστασιοποίηση μας, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τα εξής:
Μείωση των διαθέσιμων Διμοιριών στο 1/2  και σε περίπτωση δυσάρεστων έκτακτων γεγονότων, άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και αποστολή δυνάμεων με εναέρια μέσα.
Αλήθεια, στατιστικά πόσες φορές χρειάστηκε να γίνει αυτό ;
Υπολόγισε κάποιος το κόστος ; Μήπως η μετακίνηση και παραμονή τόσων συναδέλφων εκτός έδρας σε ξενοδοχεία και η σίτιση τους κοστίζει περισσότερο από μια αερομεταφερόμενη δύναμη, όποτε και αν χρειαστεί, με σκοπό την αποκατάσταση της τάξης, όπως εξάλλου είναι και ο ιδιαίτερος ρόλος των δυνάμεων της Υ.Α.Τ.
Αξίζει να σημειωθεί πως το όφελος θα είναι διπλό, διότι και οι παραμένοντες δυνάμεις θα έχουν την δυνατότητα για περαιτέρω χορήγηση οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων αλλά και το χρονικό διάστημα μεταξύ των ταξιδιών αμβλύνεται.
Ακόμα και αν το κόστος του εναέριου μέσου είναι μεγαλύτερο, πoιό υπερτερεί, το οικονομικό κόστος ή η διατάραξη της ζωής των οικογενειών των Αστυνομικών;
Ευελπιστούμε πως η ηγεσία μας που μέχρι στιγμής σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής των αστυνομικών έχει δείξει σημάδια ευαισθησίας να εξετάσει τη παραπάνω πρόταση προς το συμφέρον όλων.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΝΑ ΞΕΔΙΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ !

Η πρόσφατη δημοσίευση του Π.Δ. 81/2016, το οποίο τροποποιεί τις σχετικές διατάξεις του μέχρι σήμερα ισχύοντος Π.Δ. 24/1997 αναδύει πολλά θέματα που θα κριθούν θετικά ή αρνητικά στην εφαρμογή τους.
Πέρα από τα παραπάνω όμως, με έκπληξη διαπιστώνουμε πως αφήνει ανοιχτά αλλά σοβαρά θέματα.
Ιδιαίτερα μετά το 2008 δημιουργήθηκαν κατηγορίες αξιωματικων πολλών ταχυτήτων.
Οι κατηγορίες αυτές δημιουργήθηκαν από την ίδια την πολιτεία και αυτη οφείλει να ξεδιαλύνει το θολό τοπίο που η ίδια δημιούργησε.
Μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας, Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων περιμένουν σαφή θέση για το μέλλον τους, τόσο όσο αφορά την προαγωγή τους όσο και ότι αφορά τα ακριβή όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.
Με την ευκαιρία, ως ΝΕΣΠΑΑ, τονίζουμε πως είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι προς την κατεύθυνση της ενότητας όλων των Αστυνομικών. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά, αυτά που μας χωρίζουν ελάχιστα.
Ενωμένοι μπορούμε...

ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Αστυνομία του "ήμουν και εγω εκεί"

Αποτελεί κανόνα σε περίοδο αδειών, Υπηρεσίες επιπέδου  Α.Τ. και Τ.Α.
να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα κωλύματα στην εύρυθμη λειτουργία τους και
συγκεκριμένα στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού που Υπηρετεί σε
αυτά, με πρόσφατο παράδειγμα το Τμήμα Ασφαλείας της Πολίχνης.

Αναζητώντας τα αίτια, καταρχήν θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός
ότι δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότερες δημοσιεύσεις/ αναφορές για
προβλήματα ωραρίων εργασίας προσωπικού, αναφέρονται αποκλειστικά και
κατά κανόνα για τα Α.Τ. και τα Τ.Α. και αυτό γιατί:

-εκεί το προσωπικό σπανίως καλύπτει τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις
-υπάρχουν ανελαστικές υπηρεσίες όπως αυτές του Αξ.Υπ., του γραφείου
ταυτοτήτων, σκοπιές κτλπ.
-τακτικά αλλά και έκτακτα μέτρα τάξης/ασφάλειας/ τροχαίας επιβαρύνουν
πρωτίστως αυτές τις Υπηρεσίες.
-συνήθως αποσπάσεις εκτός νομού (π.χ. για ενίσχυση αστυνομικών
υπηρεσιών σε νησιά , σε κέντρα κτλπ) αιτείται προσωπικό από τα Α.Τ.
και Τ.Α., για να ξεφύγει από τον καθημερινό υπηρεσιακό φόρτο και  για
να μη μείνει πίσω για να βγάλει τις υπηρεσίες του καλοκαιριού, τα
διπλά και τριπλά νυχτερινά, χωρίς ρεπό, γιατί στο νησί θα ναι καλύτερο
το καλοκαίρι και θα επιστρέψει μετά που θα έχουν γυρίσει όλοι, γιατί
ούτως ή άλλως στα τμήματα σε παρακαλάν να γυρίσεις.

Ασφαλώς και προσωπικό σε κεντρικές Υπηρεσίες μπορεί να αντιμετωπίζει
παρόμοιες καταστάσεις, εκεί όμως η Υπηρεσία προσαρμόζεται πιο εύκολα
στις ανάγκες του  και σίγουρα κανείς δε θέλει να ¨προκαλέσει¨ ζητώντας
απόσπαση σε νησί.

Έτσι η Διοίκηση ενός Τμήματος, καλείται να γίνει μάντης και
προγραμματίζοντας από την άνοιξη τις καλοκαιρινές άδειες του
προσωπικού να προβλέψει ποιός θα κάνει αίτηση για να φύγει σε νησί,
ποια μέτρα εν μέσω καλοκαιριού θα επιβαρύνουν με επιπρόσθετες
υπηρεσίες το προσωπικό, ποιοί συνάδερφοι θα τραυματιστούν, θα νοσήσουν
θα μετακινηθούν εκτάκτως λίγο πριν την έναρξη των αδειών.

Επιχειρώντας λοιπόν να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στις απαιτήσεις των
προϊστάμενων Υπηρεσιών και στις ανάγκες του προσωπικού, παίρνει ρίσκα,
κλείνοντας στην ουσία γραφεία και σκοπιές Τμημάτων, χάνοντας μαζί με
το προσωπικό και αυτήν τον ύπνο της.

Και επειδή σε έκτακτες και μη καλοκαιρινές καταστάσεις, είτε λέγονται
«NO BORDERS» του 2016 είτε “CAPITAL CONTROLS” του 2015, η αστυνομία
πάντα θα φοράει ένα μπλουζάκι που θα γράφει «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ….2015, 2016,
2017…. ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ» θα πρέπει πλέον να υπάρξει ένα συλλογικό
σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο, το
οποίο θα αναγνωρίζει και θα προλαμβάνει ελλείψεις σε προσωπικό, ειδικά
κατά την διάρκεια αδειών υποχρεώνοντας τις Διοικήσεις να αναφέρουν
χωρίς ενδοιασμούς την επικρατούσα κατάσταση, τις απουσίες και τις
ανάγκες σε προσωπικό. Να ελέγχει αλλά και να στηρίζει.
Και επειδή σαφέστατα αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό θα πρέπει έστω και
τώρα ακόμη αξιωματικοί Δ-νσεων να επισκεφτούν Τμήματα και να
αποτυπώσουν εγγράφως και χωρίς δισταγμούς την επικρατούσα κατάσταση,
προτείνοντας και λύσεις καθόσον αυτοί είναι που έχουν και την πιο
σφαιρική εικόνα.

Ως ΝΕΣΠΑΑ επιχειρούμε πάντα να δούμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται και
χρησιμοποιώντας τόσο τις εμπειρίες από τον καθημερινό βίο μελών μας
και μη, δίνοντας κάποιες απλές, ρεαλιστικές λύσεις.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Η Αστυνομία του "ήμουν και εγω εκεί"

Αποτελεί κανόνα σε περίοδο αδειών, Υπηρεσίες επιπέδου  Α.Τ. και Τ.Α.
να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα κωλύματα στην εύρυθμη λειτουργία τους και
συγκεκριμένα στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού που Υπηρετεί σε
αυτά, με πρόσφατο παράδειγμα το Τμήμα Ασφαλείας της Πολίχνης.

Αναζητώντας τα αίτια, καταρχήν θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός
ότι δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότερες δημοσιεύσεις/ αναφορές για
προβλήματα ωραρίων εργασίας προσωπικού, αναφέρονται αποκλειστικά και
κατά κανόνα για τα Α.Τ. και τα Τ.Α. και αυτό γιατί:

-εκεί το προσωπικό σπανίως καλύπτει τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις
-υπάρχουν ανελαστικές υπηρεσίες όπως αυτές του Αξ.Υπ., του γραφείου
ταυτοτήτων, σκοπιές κτλπ.
-τακτικά αλλά και έκτακτα μέτρα τάξης/ασφάλειας/ τροχαίας επιβαρύνουν
πρωτίστως αυτές τις Υπηρεσίες.
-συνήθως αποσπάσεις εκτός νομού (π.χ. για ενίσχυση αστυνομικών
υπηρεσιών σε νησιά , σε κέντρα κτλπ) αιτείται προσωπικό από τα Α.Τ.
και Τ.Α., για να ξεφύγει από τον καθημερινό υπηρεσιακό φόρτο και  για
να μη μείνει πίσω για να βγάλει τις υπηρεσίες του καλοκαιριού, τα
διπλά και τριπλά νυχτερινά, χωρίς ρεπό, γιατί στο νησί θα ναι καλύτερο
το καλοκαίρι και θα επιστρέψει μετά που θα έχουν γυρίσει όλοι, γιατί
ούτως ή άλλως στα τμήματα σε παρακαλάν να γυρίσεις.

Ασφαλώς και προσωπικό σε κεντρικές Υπηρεσίες μπορεί να αντιμετωπίζει
παρόμοιες καταστάσεις, εκεί όμως η Υπηρεσία προσαρμόζεται πιο εύκολα
στις ανάγκες του  και σίγουρα κανείς δε θέλει να ¨προκαλέσει¨ ζητώντας
απόσπαση σε νησί.

Έτσι η Διοίκηση ενός Τμήματος, καλείται να γίνει μάντης και
προγραμματίζοντας από την άνοιξη τις καλοκαιρινές άδειες του
προσωπικού να προβλέψει ποιός θα κάνει αίτηση για να φύγει σε νησί,
ποια μέτρα εν μέσω καλοκαιριού θα επιβαρύνουν με επιπρόσθετες
υπηρεσίες το προσωπικό, ποιοί συνάδερφοι θα τραυματιστούν, θα νοσήσουν
θα μετακινηθούν εκτάκτως λίγο πριν την έναρξη των αδειών.

Επιχειρώντας λοιπόν να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στις απαιτήσεις των
προϊστάμενων Υπηρεσιών και στις ανάγκες του προσωπικού, παίρνει ρίσκα,
κλείνοντας στην ουσία γραφεία και σκοπιές Τμημάτων, χάνοντας μαζί με
το προσωπικό και αυτήν τον ύπνο της.

Και επειδή σε έκτακτες και μη καλοκαιρινές καταστάσεις, είτε λέγονται
«NO BORDERS» του 2016 είτε “CAPITAL CONTROLS” του 2015, η αστυνομία
πάντα θα φοράει ένα μπλουζάκι που θα γράφει «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ….2015, 2016,
2017…. ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ» θα πρέπει πλέον να υπάρξει ένα συλλογικό
σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο, το
οποίο θα αναγνωρίζει και θα προλαμβάνει ελλείψεις σε προσωπικό, ειδικά
κατά την διάρκεια αδειών υποχρεώνοντας τις Διοικήσεις να αναφέρουν
χωρίς ενδοιασμούς την επικρατούσα κατάσταση, τις απουσίες και τις
ανάγκες σε προσωπικό. Να ελέγχει αλλά και να στηρίζει.
Και επειδή σαφέστατα αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό θα πρέπει έστω και
τώρα ακόμη αξιωματικοί Δ-νσεων να επισκεφτούν Τμήματα και να
αποτυπώσουν εγγράφως και χωρίς δισταγμούς την επικρατούσα κατάσταση,
προτείνοντας και λύσεις καθόσον αυτοί είναι που έχουν και την πιο
σφαιρική εικόνα.

Ως ΝΕΣΠΑΑ επιχειρούμε πάντα να δούμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται και
χρησιμοποιώντας τόσο τις εμπειρίες από τον καθημερινό βίο μελών μας
και μη, δίνοντας κάποιες απλές, ρεαλιστικές λύσεις.

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ορθολογική διαχείριση αστυνομικού προσωπικού.

Έχει περάσει σχεδόν μισός χρόνος από τις τελευταίες κρίσεις αξιωματικών της ΕΛΑΣ. Σε λίγο καιρό και μετά το φθινόπωρο  ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί θα αρχίσουν να έχουν αγωνία για το υπηρεσιακό τους μέλλον, αλλά και ελπίδα ταυτόχρονα (με ανάλογη πίεση βέβαια πρός τά κάτω).
Όλοι τους θα προτάξουν τα πτυχία τους, τις εκπαιδεύσεις  τους (άραγε πως επιλέχθηκε κάποιος για μία εκπαίδευση π.χ. στο εξωτερικό και όχι κάποιος άλλος), τις επιτυχίες τους στην υπηρεσία (συλλήψεις κ.τ.λ.), προϋπηρεσία σε ειδικές υπηρεσίες (άραγε πως επιλέχθηκε κάποιος έναντι αλλού αξιωματικού;) και σίγουρα κανείς τους δε θα νιώσει δικαιωμένος αν δεν προαχθεί.
Ένα μεγάλο ζητούμενο όμως που δυστυχώς κανείς δε λαμβάνει  υπόψιν είναι η  λεγόμενη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Για αυτό τίθενται κάποια απλά ερωτήματα προς όλους τους ανώτατους αξιωματικούς, που φυσιολογικό είναι να έχουν στόχους εξέλιξης, αλλά και σε όλους εμάς που πιθανόν να έρθουμε στη θέση τους:
1) Με πόσες  οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις παραλάβατε κύριε διευθυντα μία αστυνομική διεύθυνση και με πόσες την παραδίδεται; (εννοείται σε περίπου ίδιες συνθήκες).
2) Όλες οι επιτυχίες που επικαλείστε με πόσο εργασιακό κόστος επήλθαν; μήπως χρησιμοποιήσατε πολύ περισσότερο προσωπικό απ' ότι απαιτούνταν;
3) Είστε σε μία διεύθυνση με πλήρης οργανικές θέσεις, παρ' όλα αυτά γιατί χρωστάτε  ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό σας;
4) Αν διευθύνεται μία διεύθυνση με κενές οργανικές θέσεις το έχετε αναφέρει αυτό εγγράφως στη προϊστάμενη υπηρεσία; Καθώς επίσης τι ενέργειες κάνατε για να έχουν οι αξιωματικοί σας χώρους και γραφεία που αρμόζουν σε αξιωματικούς, τι ενέργειες κάνατε να έχει το προσωπικό σας αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή μήπως το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης είναι μία καλή δικαιολογία για μη περαιτέρω ενέργειες;
5) Η συμπεριφορά σας προς τους υφιστάμενους σας είναι ανθρώπινη, δημοκρατική, δίκαιη; ή αντιθέτως αυταρχική και απάνθρωπη και για το μονο που ενδιαφέρεστε είναι ή προσωπική προβολή σας;
6) Μήπως θα ήταν διαφορετική αν έπαιζε ρόλο για τη προαγωγή σας ή αξιολόγηση σας από το υφιστάμενο προσωπικό;
Και ένα τελευταίο ερώτημα προς την πολιτική και φυσική ηγεσία. Τελικά είμαστε πολλοί ή λίγοι οι Αστυνομικοί αυτής της χώρας; Γιατί αν είμαστε πολλοί και παρ' όλα υπάρχουν υπηρεσίες με σημαντικές ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό,τότε πιθανό να υπάρχουν ευθύνες για μη ορθολογική κατανομή αυτού. Αν πάλι είμαστε λίγοι θα πρέπει συντονισμένα διοίκηση και συνδικαλιστικοί φορείς να πιέσουν
για προσλήψεις προσωπικού .
Ή ασφάλεια και ή ζωή  πολιτών και αστυνομικών είναι αδιαπραγμάτευτη.

ΝΕΣΠΑΑ Κ.Μακεδονιας

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Τέλος σε κάθε πελατειακό Δεσμό...

Ελπίζουμε σε λίγες μέρες που συνεδριάζει το συμβούλιο μεταθέσεων για να εξετάσει προσφυγές Αξιωματικών που μετατέθηκαν, να επικρατήσει πλήρως η λογική και να αρθούν κάποιες αδικίες που παρατηρήθηκαν κατά τις τελευταίες μεταθέσεις.
Η ΝΕΣΠΑΑ πιστή στις ιδέες και στις αρχές της, ότι θέλουμε συνεργάτες και όχι πελάτες, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παρέμβει ως συνδικαλιστική παράταξη στις μεταθέσεις παρά μόνο όταν διαπιστώνονται αδικίες.
Πιστεύουμε πως οι όποιες μετακινήσεις, πρέπει να είναι πάντα κάτω από το ευρύ πρίσμα της  λογικής, του ανθρωπισμού και του υπηρεσιακού συμφέροντος.
Θεωρούμε πως πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των διευθυντών των διευθύνσεων αρκεί βέβαια αυτές να μην έχουν προσωπικά κίνητρα, αλλά ως γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον.
Επίσης η άποψη μας είναι πως δεν θα πρέπει να γίνεται μετάθεση αξιωματικού σε συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά σε επίπεδο Διεύθυνσης και κατόπιν να τοποθετείται μετά από πρόταση  του διευθυντού, ο οποίος γνωρίζει τις γενικότερες ανάγκες της υπηρεσίας που διευθύνει.
Τέλος, και με αφορμή μετακινήσεις σε νευραλγική υπηρεσία της ΓΑΔΘ, δεν θα σταθούμε στο γεγονός  ότι σε αυτή μετατεθηκαν και άλλοι  αξιωματικοί συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης και απομακρύνθηκε Αξιωματικός με σημαντικές επιτυχίες  αλλά στο αν αληθεύει πως για τις μετακινήσεις αυτές δεν ερωτήθηκε ο Διευθυντής της υπηρεσίας;
Η ΝΕΣΠΑΑ αγωνίζεται για να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές στην Ελληνική Αστυνομία που την καθιστούν αναχρονιστική και χώρο ανάπτυξης πελατειακων δεσμών.

ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Πρώτα αστυνομικοί και μετά συνδικαλιστές.

Με αφορμή την πρόσφατη παραίτηση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονικης,  η ΝΕΣΠΑΑ, συγχαίρει τέτοιες κινήσεις συνδικαλιστών που δείχνουν ότι δεν είναι γαντζωμενοι σε καρέκλες και ανοίγουν το δρόμο σε νέα πρόσωπα.
Παράλληλα η ΝΕΣΠΑΑ προτείνει να θεσμοθετηθεί ώστε κάθε πρόεδρος ή  γενικός γραμματέας κάθε συνδικαλιστικής μας ένωσης να έχει δικαίωμα για θητεία 3+3 χρόνια.
Με αυτό τον τρόπο και ο κάθε αστυνομικός δεν θα είναι πρωτα συνδικαλιστής και μετα αστυνομικός αλλά πρώτα αστυνομικός και μετά συνδικαλιστής, διότι έχει παρατηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν κάποιοι να συνταξιοδοτήθηκαν από τη θέση συνδικαλιστή και όχι αστυνομικού.
Και φυσικά δεν πρέπει οι συνδικαλιστές να είναι αιωνιοι σε θέσεις που προσφέρουν υπηρεσιακή απαλλαγή.
Επίσης η ΝΕΣΠΑΑ προτείνει την εκ  νέου αξιολόγηση των συνδικαλιστικών αδειών, οι οποίες πρέπει να απορρέουν από το συνδικαλιστικό νόμο και μόνο και όχι από υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αφήνουν παράθυρο τυχόν σχέσης συναλλαγής πολιτικής ηγεσίας και συνδικαλιστών.

ΝΕΣΠΑΑ  Κ. Μακεδονιας

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Ενημέρωση για συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό - μισθολόγιο

Την Τρίτη 31/5/2016 και ώρα 11.00 θα γίνει ενημέρωση στο αμφιθέατρο του ΑΜΕΘ για ασφαλιστικά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα, από τον Πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ Κατσιαμάκα Ιωάννη και τον Πλατιά Κων/νο, της Δ/νσης Οικονομικών του ΑΕΑ.
Όποιος συνάδελφος δεν μπορεί να συμμετάσχει και έχει τυχόν σχετικά ερωτήματα, ας τα θέσει στη ΝΕΣΠΑΑ και να τα προωθήσει στο nespaa2015@gmail.com ή στην σελίδα μας στο facebook.

       ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Η ΝΕΣΠΑΑ στο μεταγωγών Θεσσαλονίκης


Εκλεγμένα  στην ΕΑΚΜ και στην ΠΟΑΞΙΑ μέλη μας, επισκέφτηκαν την εβδομάδα αυτή την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και συναντήθηκαν με την διοίκηση και λοιπό προσωπικό που καθημερινώς και αδιάκοπα, έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα πίσω από τοίχους και κάγκελα και απαιτούν την συνεχή και επαυξημένη επαγρύπνηση τους καθόσον ένα και μοναδικό λάθος στοιχίζει πολλά και σε πολλούς.
Στο πλαίσιο αυτό και ως απόρροια των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση και ανάλυση, από την πλευρά μας, προτάθηκαν τα ακόλουθα:
α) Ειδικό επίδομα σε όσους Υπηρετούν σε Υπηρεσίες Μεταγωγών.
β) Επαναφορά του Π.Δ. με νέα κοινή Υπουργική Απόφαση, ούτως ώστε η  μεταφορά κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα από και προς τα νοσοκομεία και η φρούρηση κατά την διάρκεια ιατρικών εξετάσεων να πραγματοποιείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
γ) Μεταστέγαση του κτιρίου της ΥΜΔΘ σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση και με προδιαγραφές που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς.
και δ) κάλυψη κενών οργανικών με μεταθέσεις.
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση που αισθανθήκαμε από το γεγονός ότι ένεκα των τελευταίων γεγονότων που έλαβαν χώρα η ηγεσία, λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο έργο της διοίκησης και κατόπιν καθαρής σκέψης δεν επανέλαβε φαινόμενα παρελθόντων ηγεσιών να θέτει σε διαθεσιμότητα διοικητές, αξιωματικούς προσωπικό από τα σπίτια τους.

                      ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Η ΝΕΣΠΑΑ για τα κέντρα φιλοξενίαςΣήμερα τα εκλεγμένα μας μέλη στα ΔΣ στην ΠΟΑΞΙΑ και την ΕΑΚΜ, πραγματοποίησαν επισκέψεις στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών στη Θεσσαλονίκη και ήρθαν σε επαφή με αστυνομικούς όλων των βαθμών και καθηκόντων που έχουν επιφορτιστεί με την αστυνόμευση των δομών αυτών και καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με πολυδιάστατα προβλήματα των οποίων γίναμε αυτόπτες μάρτυρες και κοινωνοί.
Παράλληλα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Κου Αρχηγού στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη μας πραγματοποίησαν από κοινού με το Προεδρείο της ΕΑΥΘ συνάντηση με αυτόν, όπου οι μεταθέσεις αστυνομικών, η ενίσχυση του Ν. Θεσσαλονίκης με οχήματα και οι αποσπάσεις από τρίτους νομούς προς κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που ανέκυψαν από την δημιουργία των δομών φιλοξενίας μεταναστών μονοπώλησαν σχεδόν το ενδιαφέρον. 
Από την πλευρά μας ζητήθηκε όπως σε περίπτωση πραγματοποίησης αποσπάσεων προς ενίσχυση νομών όπου έχουν συσταθεί κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, αυτές να περιλαμβάνουν και αξιωματικούς, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος όπου διοικητές υπηρεσιών αναγκάζονται να αφήνουν τις υπηρεσίες τους και να μεταβαίνουν για υπηρεσία σε κέντρα φιλοξενίας.

                                               ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΑΣ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ...Εδώ και καιρό το προσφυγικό ζήτημα έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές αστυνομικές υπηρεσίες, μία από αυτές είναι και η Δ.Α.Ε.Θεσσαλονίκης.
Η ΝΕΣΠΑΑ προτείνει το επόμενο Δ.Σ της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας, να πραγματοποιηθεί στην έδρα της ανωτέρω υπηρεσίας όπως και να καθιερώσει το προεδρείο της,  ανά μήνα ένα Δ.Σ. να γίνεται εντός Θεσσαλονίκης στη έδρα υπηρεσιών (π.χ.  ΔΑΕΘ, ΔΑΚΑΘ κ.τ.λ.) και τον επόμενο μήνα σε επαρχιακή πόλη την ένωσης μας. 
Σε κάθε υπηρεσία που θα πραγματοποιείται το Δ.Σ. θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για την σύγκληση του, ώστε όλοι οι αξιωματικοί - μέλη της Ένωσης, που επιθυμούν να παρευρίσκονται σε αυτό. Ειδικά στην Δ.Α.Ε.Θ., θα πρέπει να βρίσκονται οι διμοιρίτες και οι βοηθοί αυτών καθώς και οι αστυνόμοι της ΥΜΕΤ και της ΥΑΤ, οι οποίοι και βιώνουν το πρόβλημα.
Στόχος και σκοπός μας είναι να ακούσουμε όχι μόνο την ηγεσία της υπηρεσίας (όπως πρόσφατα έπραξε η ηγεσία της παράταξης Δεσμός Ευθύνης) αλλά και όλους αυτούς που κάνουν 12ωρα στην Ειδομένη και όχι μόνο, αυτούς που τους οφείλονται δεκάδες ημερήσιες αναπαύσεις, αυτούς που είναι σε μια από τις πιο μάχιμες υπηρεσίες και δεν παίρνουν όλα τα νυχτερινά, αυτούς που τους ζητούνται ευθύνες σε περίπτωση που ενεργούν γιατί ενεργούν αλλά και σε περίπτωση που δεν ενεργούν γιατί δεν ενεργούν!!!
Σε κάθε περίπτωση στην ανοιχτή συνεδρίαση του Δ.Σ., πρέπει να τεθεί το θέμα της εκπαίδευσης των Διμοιριών που ενώ προβλέπονται δεν γίνονται και της οικονομικής στήριξης της Ένωσης για την αγορά αναγκαίων υλικών (όπως φορητοί ασύρματοι, θώρακες κ.λ.π.) στις Διμοιρίες.

ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΉ ΝΕΣΠΑΑ καλεί το προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κ.Μακεδονίας, να προγραμματίσει συναντήσεις με  βουλευτές της Θεσσαλονίκης και όλων των περιφερειακών νομών, με σύσσωμη παρουσία του διοικητικού συμβουλίου, για να τους τονίσει απερίφραστα τη δυσαρέσκεια των μελών μας για τα επώδυνα μέτρα του ασφαλιστικού και να προειδοποιήσει για έντονες αντιδράσεις.
Θεωρούμε πως τα ακραία μέτρα επιβάλουν ανάλογες αντιδράσεις και για τον λόγο αυτό καλούμε το προεδρείο της ΕΑΚΜ να προβεί σε άμεσες κινητοποιήσεις, όπως συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μελών μας στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ !

«ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ»Στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της ΕΑΚΜ που πραγματοποιήθηκε την 18/04/2016 με πληθώρα ομιλιών και παρεμβάσεων, φάνηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά πως διανύουμε κρίσιμες στιγμές που θα καθορίσουν για πολλά χρόνια το υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό μας μέλλον. 
Πλέον οι συζητήσεις, οι αναλύσεις και οι προτάσεις έπαψαν να επικεντρώνονται στο εάν στο μισθολογικό είναι δίκαιο ή όχι να εφαρμοστούν επώδυνα μέτρα, εάν στο συνταξιοδοτικό θα πρέπει να γίνουν ή όχι και άλλες περικοπές και εάν στο βαθμολόγιο θα πρέπει ή όχι να υπάρχει παράλληλη επετηρίδα. 
Πλέον οι συζητήσεις, οι αναλύσεις και οι προτάσεις περιστρέφονται από το πόσο λιγότερο επώδυνα μπορεί να γίνουν τα μέτρα αυτά, από το πόσο λιγότερες μπορεί να είναι οι περικοπές και πως θα εφαρμοστεί η παράλληλη επετηρίδα προξενώντας το λιγότερο δυνατό κακό.
Πλέον η άρνηση έχει γίνει αποδοχή. 
Η αποδοχή όμως αυτή δε θα πρέπει με κανένα τρόπο να ταυτιστεί με την παθητικότητα, την υποχώρηση και να εξομοιωθεί με την μοιρολατρία. 
Η αποδοχή αυτή θα πρέπει ακολουθηθεί από έναν διαρκή αγώνα για να υποβληθούν σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις. Από έναν αγώνα με την συμμετοχή ΌΛΩΝ στην δημιουργία ενός παράθυρου ελπίδας για την μελλοντική αποκατάσταση των αδικιών που υπεστήκαμε και θα υποστούμε.
Και ευτυχώς όπως φάνηκε χθες, σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις υπάρχουν, αλλά δυστυχώς διαρκής παρουσία δεν υπήρχε. 
Αν και σαφώς μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, χάρις στην κινητοποίηση όλων των μελών του ΔΣ και αντιπροσώπων της ΕΑΚΜ ανεξαιρέτως προέλευσης ( ΝΕΣΠΑΑ, Δεσμός ευθύνης), θέσεις παρέμεναν από την αρχή κενές από απογοητευμένους συναδέρφους και άλλες άδειαζαν όσο περνούσε ο χρόνος… Στο τέλος έμειναν λίγοι να ακούσουν αυτά που πολλοί φοβούνται. 
Ειδικότερα δε για τους εκπροσώπους των κομμάτων, δεν έχουμε ανάγκη να έρθουν για να ακούσουμε εμείς τον χαιρετισμό τους, αλλά θέλουμε να μείνουν για να ακούσουν αυτοί τις θέσεις και τις προτάσεις μας.
Συνάδελφε μπορεί δικαιολογημένα να είσαι απογοητευμένος από συμπεριφορές συνδικαλιστών, μπορεί πλέον να μη πιστεύεις στις συνελεύσεις ενθυμούμενος τα μικροκομματικά παιχνίδια και τις εθιμοτυπικές διελεύσεις από τις οποίες χαρακτηρίζονταν στο παρελθόν. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο κάθε ένας ξεχωριστά δεν έχει μερίδιο ευθύνης για τη μη δραστηριοποίηση του και ακόμη περισσότερο ο συνδικαλιστής. 
Απαιτείται πλέον η συμμετοχή όλων μας για να δημιουργήσουμε αυτό το παράθυρο ελπίδας, για να το μεγαλώσουμε και για να το φέρουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά μας!

                                                                               Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...
                                                                              ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Θέσπιση ωρομίσθιας οικονομικής αποζημίωσης.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας  (Σύνταγμα, άρθρο 22)

Παρά την Συνταγματική προσταγή και τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, συνεχίζεται συστηματικά και αβίαστα η απλήρωτη υπερωριακή εργασία του Αστυνομικού προσωπικού. Η εύκολη λύση σε κάθε περίπτωση είναι η εκμετάλλευση των Αστυνομικών κάθε βαθμού, παρά ο ορθός και ίσως επίπονος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων υπηρεσιακών αναγκών.
Θεωρούμε πως θα πρέπει άμεσα να θωρακισθεί το υπάρχων νομικό καθεστώς που αφορά τον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και να προστατευθούν οι συνάδελφοι μας.
Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε:
α) Πιστή εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος και ιδιαίτερα της παρ. 4, του αρθ. 1, του Π.Δ. 394/2001, που αναφέρει πως "σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζε­ται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης" .
β) Θέσπιση ενιαίας (ανεξαρτήτου βαθμού) ωρομίσθιας οικονομικής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση πέραν του προβλεπόμενου από το Π.Δ. 394/2001 για τον χρόνο εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις υπερωριακές υπερβάσεις του πενθημέρου για να πάψουμε να βλέπουμε φαινόμενα ίσης αμοιβής πενθημέρου τόσο για τα 4ωρα κάποιων, όσο και για τα 12ωρα κάποιων άλλων.
γ) Λαμβάνοντας υπόψη την περιρρέουσα οικονομική κατάσταση, θέσπιση χαμηλών και παράλληλα αυστηρών ορίων υπερωριών ανά υπηρεσία (Δνση ή Υποδ/νση) στην τήρηση των οποίων δεν θα τίθενται εξαιρέσεις και η τυχόν υπέρβαση τους θα καθιστά υπόλογους όσους ευθύνονται για αυτήν. 
- Είμαστε πεπεισμένοι πως η υλοποίηση των προτάσεων μας θα συμβάλλει στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας και για τον λόγο αυτό καλούμε την Ένωση Αξιωματικών Κ.Μακεδονίας και την ΠΟΑΞΙΑ, να την υιοθετήσουν και να την προωθήσουν προς εφαρμογή της.

ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ