Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Η ΝΕΣΠΑΑ στην Βέροια...

Αντιπροσωπεία μελών της ΝΕΣΠΑΑ επισκέφθηκε χθες στην Βέροια, την έδρα της Δ.Α.Ημαθίας και την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και συνομίλησαν με Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους που υπηρετούν εκεί. 
Σε ότι αφορά την Δ.Α.Η. , τα ειδικότερα προβλήματα που απασχολούν έχουν προέλευση κυρίως την εμπλοκή των τοπικών υπηρεσιών σε ευρύτερα Αστυνομικά Μέτρα.
Παράλληλα τέθηκαν προβληματισμοί συναδέλφων τόσο για ευρύτερα ζητήματα, όπως μισθολόγιο, Βαθμολόγιο και ασφαλιστικό αλλά και για θέματα όπως η μη δυνατότητα απόσπασης Αξιωματικών σε παραμεθόριες περιοχές, η παροχή ηθικών επιβραβεύσεων τόσο σε υπηρεσιακές επιτυχίες, όσο και σε επαγγελματικές σπουδές.
Από την επίσκεψη στην Σχολή Μετεκπαίδευσης, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η υψηλού επιπέδου λειτουργία της Σχολής αλλά και η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμιση της.
Για να επιτευχθεί η αναβάθμιση αυτή, πρέπει να συνεχιστεί η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων στην Σχολή  (πέρα από ΤΕΜΕΣ, ΤΕΜΑ) , να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων  (ΕΣΠΑ κ.α.) , καθώς και να εξεταστούν τα περιθώρια εκπόνησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων από την Σχολή, πάνω στο Αστυνομικό αντικείμενο, όπως και η ΝΕΣΠΑΑ   έχει παλαιότερα προτείνει.
Η ΝΕΣΠΑΑ εμμένει στη πρόταση της για διεξαγωγή των ΔΣ, ένα στην  Θεσσαλονίκη και ένα σε έδρα  Διεύθυνσης εκτός Θεσσαλονίκης, ανά μήνα και παράλληλα συνεχίζει τις επισκέψεις σε υπηρεσίες εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, με σκοπό να αφουγκραστεί τον κάθε συνάδελφο.

ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ