Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ της ΝΕ.Σ.Π.Α.Α.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞ/ΚΩΝ και ΑΝΘ/ΜΩΝ
EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων Ελληνικής Αστυνομίας Κ.Μακεδονίας, θεωρεί πως είναι άμεση και αδήριτη ανάγκη :

1) Η θέσπιση νέου ενιαίου και δίκαιου Μισθολογίου που θα αποκαθιστά τις πρόσφατες και ακατανόητες αδικίες και θα αναβαθμίζει τις αποδοχές των Αστυνομικών σύμφωνα με τις εμπεριστατωμένες προτάσεις των Ομοσπονδιών μας.

2) Η θέσπιση οικονομικής αποζημίωσης για τον χρόνο υπερωριακής απασχόλησης και τον χρόνο ετοιμότητας των Αξιωματικών και των Ανθυπαστυνόμων.
3) Η θέσπιση κινήτρων ανάλογα με την φύση της υπηρεσίας που υπηρετεί το κάθε υπηρεσιακό στέλεχος.

4) Ο χαρακτηρισμός ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού του επαγγέλματος των Αστυνομικών υπαλλήλων.

5) Η άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Γ.Α.Δ.Θ. και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τα σύγχρονα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.

6) Η μεταρρύθμιση στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και παράλληλα θέσπιση Ακαδημαϊκής φοίτησης στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

7) Η θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων. Εξασφάλιση αντικειμενικότητας και διαφάνειας με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια κρίσεων – προαγωγών.

8) Η στήριξη από την πολιτεία του διαρκώς βαλλομένου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των Αστυνομικών, ανεξαρτήτως βαθμού.

9) Η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την προμήθεια σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

10) Η αλλαγή του ισχύοντος Πειθαρχικού Δικαίου, με απλοποίηση και επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας στην κατεύθυνση ενός παιδαγωγικού και όχι εξοντωτικού χαρακτήρα του πειθαρχικού δικαίου.

11) Η διαρκής και με ίσους όρους εκπαίδευση των αστυνομικών (όχι επιλεκτική) .

12) Η αναβάθμιση των υποδομών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.)

13) Η συνεργασία με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς της Αστυνομίας και άλλους κοινωνικούς φορείς.

14) Η δημιουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των συναδέλφων μας.

15) Η επαναλειτουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης μας.

ΝΕ.Σ.Π.Α.Α. - τα ιδρυτικά μέλη nespaa.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου