Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΝΕΣΠΑΑ-Εισηγήσεις στην Ε. Α. Κ. Μ.

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Δ. Σ. της ΕΑΚΜ κατά το οποίο η ΝΕΣΠΑΑ ανέλαβε πρωτοβουλία καταθέτοντας προτάσεις της με στόχο να προσδώσει ένα χαρακτήρα πρακτικό και αξιόπιστο στην διαδικασία αυτή. 
Στο πνεύμα αυτό προτάθηκε αρχικώς να γίνεται καταγραφή των Δ. Σ. με χρήση οπτικό αστικού μέσου (κάμερες) όπως εχει άλλωστε συμβαίνει και κατά τις εργασίες του Δ. Σ. της ΠΟΑΞΙΑ. 
Παράλληλα μετά το πέρας του Συμβουλίου της Ένωσης και την ίδια ημέρα να αναρτάται ανακοίνωση απο την Ένωση για τα πεπραγμένα, ενώ εντός μιας εβδομάδος να δίδονται αντίγραφα απο αυτό στα ένδεκα μέλη του Δ. Σ. . 
Στο πνεύμα της ενότητας και της συνοχής, οι προσκλήσεις συνεργασίας και συμμετοχής σε δράσεις και εκδηλώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε ολα τα μέλη του Δ. Σ..
Σε ότι αφορά το ζήτημα της μη διαγραφής μελών που υπέβαλλαν σχετική αίτηση, η Ένωση οφείλει να αναλάβει το κόστος και να αποζημιώσει όσους συναδέλφους δεν διέγραψε ως όφειλε εγκαίρως.
Τέλος προτάθηκε η τήρηση στην Ένωση βιβλίου εισερχόμενης αλληλογραφίας ούτως ώστε όποιος καταθέτει έγγραφο προς την Ενωση, να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Το προεδρείο δια του Προέδρου ανέφερε ότι βλέπει θετικά αρκετές εκ των προτάσεών μας και στο επόμενο Δ.Σ. που θα υπάρχει πλήρης απαρτία, αναμένουμε την έγκριση αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου