Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26....


Δημοσιεύθηκε χθες το ΠΔ 6/2018 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία.
Εάν και πολλά άρθρα χρήζουν συζήτησης θα επικεντρωθούμε άμεσα στο άρθρο 26 που δημιούργησε έντονο προβληματισμό σε δεκάδες αξιωματικούς, ιδιαίτερα στους βαθμούς του Α/Υ και του Α/Α.
Συγκεκριμένα το προαναφερόμενο άρθρο αναφέρει.:
Στο τέλος της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, σε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης εντός της ιδίας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή σε Υπηρεσία όμορης περιοχής μετάθεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μετατίθενται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον συμπληρώνουν, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, δύο (2) έτη σε Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης και υποβάλουν σχετική προς τούτο αίτηση.».
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα Ενημέρωση μας δεν προϋπήρξε καμία σχετική διαβούλευση. 
Θεωρούμε πως τυχόν μη τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου θα δημιουργήσει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα καθώς όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές είναι νεαρής ηλικίας και με σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις (παιδιά μικρής ηλικίας) , οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς σύμφωνα και με το άρθρο 21 του Συντάγματος:
«H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους».
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε πως πρέπει άμεσα τόσο η τοπική μας Ένωση, όσο και η Ομοσπονδία μας να κινηθούν άμεσα για την τροποποίηση του άρθρου 26, αφού πρώτα προηγηθεί η σχετική διαβούλευση.
Παράλληλα θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν όλες οι θεσμικές αλλαγές που αποτελούν πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών μας φορέων.


ΝΕΣΠΑΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου